Žengimas į dangų. 1590 m.


Farnezi rūmai. Dianos pagerbimas. 1597-1602 m.


Farnezi rūmų freska


Galerija Farnezi. 1597-1602 m.


Venera. 1590-95 m.


Šv. Marija su mirusiu Kristumi. 1603-04 m.


Mergelė Marija. 1592 m.