Kranachas, Lukas Vyresnysis (Cranach, Lucas; 1472-1553 m.)

Vokiečių tapytojas, vario raižytojas ir grafikas (kūrė piešinius meno raižiniams).
Mokslo pradmenų įgijo pas tėvą. 1501-04 m. gyveno Vienoje; 1505 m. būdamas kurfiursto Frydricho išmintingojo rūmų dailininku įsigijo didelę dirbtuvę Vitenberge.
Nuo 1517 m. tarnavo pas M. Liuterį (M. Liuther).
1523 m. Vitenberge įkūrė knygų spaustuvę. 1547 m. neteko rūmų dailininko vietos. Kaip Saksonijos kurfiursto Johano Frydricho dvariškis, 1550-52 m. kalėjo drauge su juo, o vėliau paskui jį atsikėlė į Veimarą.
Greta A. Diurerio (A. Dürer) ir A. Altdorferio Kranachas buvo vienas žymiausių vokiečių reformacijos dailės meistrų. Savo išraiškinga ir drauge miela gamtovaizdžio traktuote jis prisidėjo prie Dunojaus mokyklos įkūrimo.
Po kelionės į Nyderlandus 1508 m. jo darbuose išryškėjo tipiški manierizmo elementai.
Padaugėjo ir vaizduojamų objektų, pvz., jau tapomas moters aktas.
Žymiausiais kūriniais laikomi „Poilsis pakeliui į Egiptą” (1504 m.), „Venera ir amūras” (1509 m.) bei Bažnyčios reformatorių portretai.
Iš grafikos yra sukūręs vertingų Bibliją iliustruojančių medžio raižinių, be to imperatoriaus Maksimiliano I maldaknygės piešinius.