Bizantiškasis stilius

Tai viduramžių architektūros ir dailės stilius, plėtotas 4-15 a., Bizantijos imperijoje, taip pat pasireiškęs kaimyniniuose kraštuose. 
Susiformuoja žlugus Romos imperijai. Bizantija tapo graikiškųjų meno tradicijų saugotoja ir tęsėja, be to, ją veikė ir į prabangą linkę Rytai. Stilius klostėsi veikiamas helenizmo, senovės Romos ir ankstyvosios krikščionybės, Artimųjų Rytų architektūros ir dailės. 
Bizantiško stiliaus ištakos siejamos su oficialiu krikščionybės įsitvirtinimu (313 m.) Romos imperijoje, centralizuotoje Bizantijos imperatoriaus, kuris buvo pasaulietinis ir dvasinis vadovas, valdžia bei rūmų kultūra. 
Šio stiliaus centras – Bizantijos imperijos sostinė Konstantinopolis, periferiniai židiniai – vienuolynai, kuriuose puoselėtos vietinės meno mokyklos. 
Klestėjimo laikotarpiu bizantiškas stilius apėmė didžiulę teritoriją: Graikiją, Užkaukazę, Š.Egiptą, Siriją, kt. kraštus, kuriuose ryškėjo regioninės stilistinės pakraipos.
Bizantijos dailę lėmė krikščionybės teologija ir neoplatonizmo idėjos. Šio stiliaus menui būdingas simboliškumas, misticizmas, sąlygiškas, kanonizuotas vaizdavimas. Plėtota pasaulietinė (neišliko) ir sakralinė architektūra, sienų tapyba.
Valstybės suklestėjimo laikotarpiu susiformuoja pagrindiniai maldos namų tipai. Vakarinėje imperijos dalyje – bazilikinio plano pastatai, Rytinėje – kryžiaus-kupolinės cerkvės. 
Susiformuoja krikščioniškoji ikonografija. 
Vidinės patalpų sienos gausiai puošiamos spalvingomis mozaikomis, kurių pagrindinės temos – biblijiniai siužetai. 
Išdėstant sieninę tapybą ir mozaikas griežtai laikomasi tam tikrų taisyklių. Kupole vaizduotas Kristus Visavaldis (Pantokratorius), dažnai iki juosmens, apsuptas arkangelų ar apaštalų, centrinėje apsidėje – Dievo motina Oranta (stovinti figūra su pakeltomis maldai rankomis) arba Marija soste, apsidės šonų viršuje – arkangelai, apačioje – apaštalai, Bažnyčios Tėvai, pranašai, valdovai. Pastatų burėse paprastai komponuoti evangelistai, ant stulpų – Apreiškimo scena, transepto sienose – Kristaus ir Marijos gyvenimo vaizdai. Vakarinėje sienoje vaizduotas Paskutinysis Teismas. Dangiškąją hierarchiją atitiko figūrų dydžiai: didžiausias – Kristus Visavaldis, mažiausi – mirtingieji žemės valdovai. 
Kompozicijoms būdinga atvirkštinė perspektyva, frontalumas, linearizmas, ryškios spalvos, auksiniai arba žydri fonai, simbolizuojantys amžinybę, žmonių figūros schematiškos, išilgintos, plokščios, lyg bekūnės.
Bizantijos mene nesutinkame skulptūros, tačiau klesti tapyba. Ją matome cerkvėse, rankraštinių knygų miniatiūrose. 
Tapomos ikonos – šventieji paveikslai. Pravoslavų tikėjimą išpažįstančiose šalyse iki mūsų dienų ikonos tapomos prisilaikant Bizantijoje nustatytų taisyklių.
Žlugus Bizantijos imperijai, bizantinis stilius gyvavo ortodoksų kraštuose. Rusijoje – iki 17a. pab., jo formos stilizuotos 19 a. – 20 a. pr.

atgal