Impresionizmas

Impresionizmas, kaip nauja meno srovė susiformavo 19 a. II pus.
Pirmą kartą šį terminą oficialiai panaudojo prancūzų žurnalistas, meno kritikas Lui Lerua, norėdamas pajuokti spalvingą K.Monė paveikslą Įspūdis – saulės patekėjimas”. K.Monė ir jo draugai, pabrėždami savo ryžtą ir toliau eiti naujuoju keliu, laužyti saloninės tapybos kanonus šį terminą drąsiai prisiėmė. Jie pradėjo vadintis impresionistais, o pats impresionizmas aprėpė visas meninio mąstymo sritis.
Galima teigti, jog daugelis reikšmingesnių 20 a. dailės reiškinių yra susiję su impresionizmu. 
Iš tiesų impresionistai stengėsi savo darbuose atspindėti gamtos ir aplinkinio gyvenimo akimirkos įspūdžius. Jie aiškino, kad iki šiol nei vienas dailininkas netapė tokios gamtos, kokią iš tiesų mato žmogus. Jie visus daiktus ir objektus vaizdavo vienodai tiksliai. Iš tiesų, žmogaus akis aiškiai mato tik dalį daiktų ir tik tuos, kurie pakliūva į regėjimo lauką. Visa kita ištirpsta šviesos, spalvos žaisme. Todėl impresionistai atsisakė aiškių kontūrų ir juodų šešėlių. Jie vaizdavo ne tiek pačius daiktus, kiek juos supančią šviesą ir atmosferą.
Jie dirbo lauke, atviroje šviesoje. Naudojo šviesias grynas spalvas, kurias tepė ant drobės mažais potepiais. Žiūrint į paveikslą iš toliau, tokie smulkūs potepiai susiliedavo į vieną toną. Tokiu būdu susidarydavo įspūdis, kad paveiksle, kaip kad būna karštą vasaros dieną, virpa oras.
Impresionistai įnešė naujovių ir kompozicijoje, bei paveikslo sandaroje.
Iki šiol paveikslų kompozicijos būdavo gerai apgalvotos, personažai dažnai atrodydavo lyg pozuojantys. Impresionistų darbuose pagautas realybės momentas; dažnai paveikslo rėmai lyg nupjauna daiktus arba figūras. Tokiu būdu jie dažnai atrodo fragmentiški.
Impresionistai neieškojo savo kūriniams ypatingų siužetų ar turinio. Jie tapė paprastus daiktus, peizažus, miesto vaizdus, savo amžininkus.
Impresionizmas – sąlyginis pavadinimas. Jis buvo pritaikytas dailininkams, kurie dėl savo drąsių darbų nebuvo priimami į saloną – oficialų prancūzų dailės forumą.

atgal