Ankstyvosios krikščionybės dailė ir architektūra

Krikščionių dailė ir architektūra buvo kuriama 2-5 a. Romos imperijos teritorijoje. Savo vystymesi ji patyrė stiprią senovės Romos dailės ir architektūros įtaką: kūrėjai perėmė ir krikščionybės reikmėms pritaikė romėnų pastatų tipus (bazilika), modifikavo kai kuriuos ikonografinius įvaizdžius bei motyvus (gerasis ganytojas, filosofas, angelas, žuvis, vynuogės ir kt.). 
Iki 313 m. (tais metais buvo įteisinta krikščionybė Romos imperijoje) krikščionys neturėjo savitos architektūros, jų dailės ikonografija klostėsi katakombų tapyboje, sarkofagų reljefuose ir apeigoms skirtų patalpų puošyboje. 
4 a. susiformavo krikščionių šventovės struktūra. Didelių ir mažų bazilikų su baptisterijomis pastatyta Romoje, Jeruzalėje, Betliejuje, Konstantinopolyje ir kt Europos, Š. Afrikos, M. Azijos miestuose. 
Plėtota šventovių mozaikos, sarkofagų reljefai, liturginių reikmenų (dramblio kaulo ir tauriųjų metalų relikvijorių, knygų aptaisų, stiklo bei metalo indų) puošyba. 
Rytų krikščionybės architektūra ir dailė ilgainiui įgijo ryškų, savitą pobūdį. Čia susiformavo bizantiškas stilius.
Ankstyvosios krikščionybės dailė tiesiogiai paveikė viduramžių plastinio meno raidą.

atgal