Romėnų menas 
Tai Romos valstybės menas nuo 5 a. pr. Kr. iki imperijos žlugimo 5 a. po Kr.

Romėnų menas formavosi veikiamas etruskų ir graikų helenistinio meno. Tik valdant Augustui (1 a. po Kr.) atsirado savitas imperinis menas, šlovinantis imperatorių ir jo artimuosius. Tačiau visą šį laikotarpį buvo juntama graikų meno įtaka.
Svarbiausių laimėjimų romėnai pasiekė architektūros ir urbanistikos srityje, taip pat reljefo ir portreto plastikoje. 
Romėnų architektūrai būdingi monumentalūs statiniai: rūmai, šventyklos, forumai, teatrai ir termos. Jos naujovės – triumfo arkos ir pergalės kolonos. Nuo 3 a. pr. Kr. pab. vis didesnę reikšmę įgauna pasaulietiniai statiniai (vilos, daugiaaukščiai nuomojami namai). Pagrindinė šventyklos forma buvo iš etruskų perimta, ant podiumo užkelta šventykla, turinti tik vieną paradinę pusę bei papuošta gausiomis terakotinėmis dekoracijomis. 
Nuo 2 a. pr. Kr. medinių bei molinių plytų statinius pradėjo keisti monumentalūs akmeniniai pastatai. Reprezentaciniuose pastatuose pirmenybė buvo teikiama marmurui. Svarbiausiais ir lemiamas atradimas – į betonavimą panaši liejamos statybos technika, naudota nuo 2 a. pr. Kr. pab., kuri įgalino skliautais perdengti milžiniškas patalpas. Prie to prisidėjo ir patobulinta plytinės statybos technika, pravertusi statant inžinierinius įrengimus (akvedukus, tiltus). Romėnų architektūrai būdingas ašinis ir simetriškas pastato dalių išdėstymas. 
Romėnų apvalioji skulptūra iš esmės buvo graikų pavyzdžių kopijos ar bent jau kuriama pagal graikų pavyzdžius. Nuo 3 a. pr. Kr. graikų skulptūros buvo importuojamos; didžiosios romėnų kopijavimo dirbtuvės daug prisidėjo, kad šie dailės kūriniai išliktų iki mūsų laikų. 
Savitų svarių laimėjimų buvo pasiekta portreto srityje: jau nuo 1 a. pr. Kr. buvo kuriamos portretinės statulos, daugiausia biustai. Jie pasižymėjo tobulu portretiniu panašumu. Valdant Augustui, portretai įgijo vieningą meninę išraišką; buvo sukurtas oficialus idealizuotas imperatoriaus portreto tipas. 
Savita raida būdinga reljefo dailei, labai plastiškai ir tapybiškai dėl sąmoningai naudojamo šviesos ir šešėlių žaismo. Labiau už kitas buvo mėgstamos istorinės ir mitologinės temos. Reljefais buvo puošiamos pergalės kolonos bei triumfo arkos. 
Tapyba. Nuo 3 a. pr. Kr. buvo kuriami didelio formato istorinės tematikos molbertiniai paveikslai, tačiau jų pavyzdžių neišliko. Aukštą portretinės tapybos lygį rodo 1-4 a. sukurti mumijų portretai (fajumo portretai). Apie romėnų tapybos pasiekimus mums informacijos suteikia Pompėjos ir Herkulanumo iškasenos. Čia išlikę 1 a. pr. Kr. tapybos pavyzdžiai. Šiems darbams būdingas architektūros elementų iliuzinis vaizdavimas, taip pat scenos, vykstančios gatvėje arba vietovaizdyje. Buvo mėgstamos mitologinės figūrinės scenos bei ornamentiniai motyvai. 
Su architektūros klestėjimu sietinas ir aukštas pastatų apstatymui naudojamų taikomosios dailės kūrinių lygis. Paminėtini puošnūs ir brangūs sidabro indai, spalvotas bei raižytas stiklas, reljefinė keramika, be to monetos.

atgal