Simbolizmas

menininkų judėjimas, susiformavęs Prancūzijoje 19 a. pab. kaip realizmo ir impresionizmo priešprieša.  Dailininkai siekė vaizduoti tai, kas nematoma – dvasinį pasaulį, jausmus, abstrakčias sąvokas, perteikti mistinį, religinį, okultinį turinį, susijusį su būties paslaptimis. Plėtojo visatos valdovo, mirties, eroso tematiką. Kūriniams būdingi iracionalūs įvaizdžiai, fantastinės vizijos, sapnų reginiai. Simbolizmas atsirado literatūroje.
Paskutiniaisiais 19 a. dešimtmečiais ir amžių sandūroje toks fantazija mintantis” menas rado labai daug šalininkų. Tam įtakos turėjo sudėtingos visuomeninės priežastys: daugelis išsilavinusių žmonių išgyveno nusivylimo to meto tikrove jausmą. Jie nežinojo kaip įveikti visuomeninius prieštaravimus ir stengėsi apsiriboti savo vaizduotės pasauliu. Tokie žmonės išeities ieškojo įvairiuose fantastiniuose mokymuose, domėjosi tikėjimais ir tolimų šalių menu, išnykusiomis senosiomis kultūromis. Ten jie rasdavo artimų savo nuotaikai paslaptingų, neįprastų, mistinių išraiškų. Savo kūryboje dailininkai vaizdavo fantazijos dėka sukurtus regėjimus. Šiuose kūriniuose daug neapibrėžtumo. Juose gausu neaiškių užuominų, alegorijų ir simbolių. Pastarieji ir davė pavadinimą visai krypčiai.
Dailėje simbolizmas pasireiškė griežtu impresionistinės meno sampratos atsisakymu, siekimu išreikšti idėjas simboliais, pagalbiniais ženklais ir situacijomis. Simbolizmas gali būti traktuojamas kaip neoromantizmas, kartais sutapatinamas su modernu.

atgal