B


Baldakimas – akmeninis stogelis ant gotikinių statulų galvų;  prabangus stogas virš sosto, altoriaus, sakyklos, lovos. Yra ir nešamų baldakimų.

Baliustra – profiliuoto liemens kolonėlė turėkluose.

Baliustrada – ažūrinė sienelė, apsauganti balkonų, laiptinių, terasų, stogų, krantinių, tiltų ir kt. kraštus, atitverianti pastatų vidaus erdves. Sudaryta iš stulpelių, apačioje sujungtų cokoliu, viršuje – turėklu.

Baptisterija – pastatas arba priestatas prie bažnyčios krikšto apeigoms, apskritas arba aštuoniakampis.

Bareljefas – skulptūros rūšis: reljefas, kurio formos virš fono plokštės iškyla ne daugiau kaip per pusę vairuojamųjų objektų apimties.

Barokas – 17 ir 18 a. Europos meno stilius. Būdingas formų kreivalinijinis dinamiškumas, gausu efektyvių puošybinių elementų.

Batalinis žanras – dailės žanras, vaizduojantis karo žygius, mūšius ir kitokią karinę veiklą.  

Bauhauzas – architektūros ir taikomosios dailės mokykla, veikusi Vokietijoje 1919-1933. pagrindė šiuolaikinio dizaino principus, paskatino dailės švietimo sistemos reformą.

Bazė – kolonos papėdė, atrama, į kurią remiasi kolonos liemuo.

Bazilika – trinavis pastatas, kurio vidurinioji nava aukštesnė už šonines. Todėl erdvė apšviečiama per langus, esančius aukščiau šoninių navų stogų. Teismo rūmai ir prekybos halės antikos laikais, vėliau bažnyčios.

Bydermejeris – 19 a. I pus. Interjero ir baldų stilius – miestelėniškos kultūros apraiška. Interjeruose siekta sukurti jaukumo ir gerovės įspūdį.

Bienalė – meno paroda ar festivalis, rengiamas kas dveji metai.

Biustas – skulptūrinis žmogaus atvaizdas iki pusės krūtinės arba juosmens, be rankų. 

Bizantijos dailė –  6 - 15 a. Bizantijos menas, glaudžiai susijęs su stačiatikių kultu. Architektūrai būdinga centrinio plano pastatai su kupolais. Dailėje vyrauja mozaikos, freskos, ikonos.

Blikas – šviesos atspindys ant blizgaus paviršiaus. Tapybos kūrinyje šviesių spalvų dėmė, sukurianti šviesos atspindžio įspūdį.  

Brutalizmas, neobrutalizmas, vėlyv. moderno architektūros kryptis. Brutalizmo kūrėjai ryškino elementarių tūrių architektoniką, eksponavo atvirus inžinerijos įrenginius, žavėjosi paprastomis statybinėmis medžiagomis – plienu, gelžbetoniu, plytomis, stiklu, medžiu, siekė atskleisti natūralų ir šiurkštų jų grožį. Brutalizmas statiniams būdingas monumentalumas ir rūsti ekspresija

Buduaras – turtingos moters nedidelis kambarys, apstatomas grakščiais baldais, skirtas nedideliems priėmimams, artimiems pažįstamiems priimti.

Buitinis žanras – dailės žanras (tapybos, grafikos, kai kada ir skulptūros kūriniai), vaizduojantis kasdieninį gyvenimą – realistiškai fiksuojantis arba apibendrinantis paprastą buitį, atskleidžiantis kasdieninę tikrovę.

Burė – konstrukcinis kupolinės perdangos elementas: išpūstos trikampės burės pavidalo skliauto išpjova.

Burleskinis – labai komiškas, juokingas.

Butaforija – scenos apstatymo reikmenys, imituojantys tikrus daiktus (baldus, indus, ginklus, skulptūras, kt).


atgal