C


Cechas – tos pačios specialybės laisvųjų miesto amatininkų susivienijimas, saugojęs narių ekonomines ir politines teises nuo feodalų ir pirklių.  

Celė – vidinė antikinės šventyklos dalis, kur būdavo dievybės statulos. Statinys viduramžių vienuolyne - vieno asmens gyvenamasis kambarys.

Centriškas statinys – apskrito daugiakampio arba kryžmiško pagrindo pastatas; dauguma bizantiškųjų ir Senosios Rusios cerkvių centriškos.

Cerkvė – rusų ortodoksų šventovė.

Choras – bažnyčios dalis prieš didįjį altorių, bažnyčios galerija (dažniausia virš įėjimo) vargonams ir giedotojams.

Choro apėjimas – pusapvalis praėjimas tarp choro ir koplyčių vainiko.

Ciklas – to paties autoriaus meno kūrinių, susijusių tematika, grupė, turinti bendrą pavadinimą.

Cilindrai – nemonolitinių kolonų liemens sudėtinės cilindriškos dalys — blokai.

Cilindrinis skliautas – pusskritulio arba tik vieno skritulio segmento skersinio pjūvio skliautas.  

CoBrA [pagal miestų pavadinimus pranc. k.: Co(penhague) + Br(uxelles) + A(msterdam], internacionali tapytojų grupuotė, susibūrusi 1948 Paryžiuje. CoBrA pavadinimą sudaro dailininkų gimtųjų miestų pirmosios raidės. Jie plėtojo stilistiką, artimą abstrakčiajam ekspresionizmui. Vertino pasąmonės impulsus, laisvą, iracionalią emocijų raišką, veržlią tapyseną, sodrų koloritą. Neatsisakė daiktinės tikrovės motyvų: vaizdavo gyvulius, fetišines figūras, mitologines kaukes.

Cokolis – apatinė, kiek išsikišusi mūro arba pastato dalis, atitinkanti pamato aukštį, dažniausiai nuo kitos dalies atribota atbraila. Skulptūros paminklo papėdė.  

Color field Painting – spalvos lauko tapyba – šiuolaikinės tapybos reiškinys, potapybinės abstrakcijos pakraipa, pagrįsta abstrakčiojo ekspresionizmo tapytojų atradimais. Paveikslams būdingi užteptų dažų plotai, susiliejančios, netaisiklingos spalvų plokštumos.


atgal