J


Jonėninė kolona – kolona, turinti pagalvišką bazę ir grakštesnį negu dorėninis liemenį. Kaneliūros viena nuo kitos atskirtos 24 takeliais. Kapitelis (galvutė) papuoštas perlišku vėriniu, jonikais ir voliutomis. 

Jonėninis, jonėniškas – Mažosios Azijos architektūros stilius, 5 amžiuje Graikijoje išstūmės dorėninį stilių.

Jonikas – gaubta puošybinė juosta iš pakaitomis einančių statmenų, kiaušiniškų ir strėliškų darinių. Apačioje, dažnai ir viršuje, juosta baigiama perlų vėriniu.


atgal