L


Labirintas – klystkelis, klaidynė, tunelinių takų susipynimas.

Laiptinė piramidė – seniausių laikų Egipto piramidės laiptiškomis sienomis, kilusios iš mastabų.

Lakštinė grafika – grafikos rūšis: savarankiški, neturintys praktinės paskirties grafikos kūriniai, kuriami atskiruose lapuose (piešiniai, estampai).

Lesiruotė – plonas, skaidrus dažų sluoksnis, kuriuo dengiamas pradžiūvęs aliejumi ar tempera tapyto paveikslo paviršius.

Liepsnotoji gotika – vėlyvoji gotika Prancūzijos architektūroje. Būdingos lenktos, vingiuotos dekoro linijos, liepsnos liežuvių motyvai.

Limožo emalis – Limožo dailieji dirbiniai, kurti nuo viduramžių iki 18 a. Liturginiai, buitiniai dirbiniai iš vario, dekoruoti emaliu.

Linijinė (braižomoji) perspektyva – kūnų pavaizdavimas erdvėje linijinio mažėjimo metodu. Sukuriama erdvės (gilumos) iliuzija.

Litografija – plokščiaspaudės grafikos technika; atspaudas nuo piešinio, nupiešto ant specialaus litografinio akmens.

Liturginis menas – bažnytinis menas. Šventovių įrangai ir apeigoms skirti taikomosios dekoratyvinės ir vaizduojamosios dailės kūriniai.

Lizena – vertikalus, plokščias, juostos pavidalo sienos kyšulys, mentė būdinga romaninei, Renesanso, vėlyvųjų laikotarpių architektūrai.

Lodžija – pastato fasado elementas: dengtas balkonas arba galerija.

Logotipas – taikomosios grafikos kūrinys, kuriuo ženklinami įstaigos blankai, vokai, gaminiai bei jų pakuotės. Būdinga lakoniška forma, simbolika, raidžių deriniai.

Lokalioji spalva – tikroji daikto ar jo dalies spalva. Nutapyto daikto gryna natūrali spalva, nepakeista šviesos ir šešėlių.

Lotyniškasis kryžius – kryžius, kurio vertikalioji dalis ilgesnė.

Lučizmas – 20 a. 2 dešimtmečio rusų modernistinės tapybos kryptis. Jungė kubizmo, futurizmo, orfizmo elementus. Jų manymu spalva, tai šviesos spinduliai. Ją galima perteikti ketvirtąjį erdvės matavimą, sukurti savarankišką, nuo tikrovės nepriklausantį tapybos darbą.


atgal