O


Object-trouve – terminas, kuriuo įvardijamas ne sukurtas, bet surastas arba pasirinktas tikrovės daiktas, be žymesnių pakeitimų bei perdirbimų pateikiamas kaip savarankiškas kūrinys arba kompozicijos dalis.

Objektas – vėlyvojo modernizmo ir postmodernizmo dailės kūrinys, kuriame vengiama individualumo ir autoriaus kūrybos žymių, primenantis serijinės gamybos daiktą. Dažnai daromas iš pramonėje vartojamų medžiagų (plieno, neono, pleksiglazo ir kt.) taikant naujausias gamybos technologijas.

Odos dirbiniai – dailieji dirbiniai iš natūralios ir dirbtinės odos. Tai buitiniai ir dekoratyviniai reikmenys, knygų ir albumų viršeliai, dekoratyvūs pano, ginklų ir karo aprangos dalys, apavas, drabužiai bei kt.

Ofortas – giliaspaudės grafikos technika. Atspaudas nuo vario arba cinko plokštelės klišės, išėsdintos rūgštimi.

Opdailė (opartas) – optinė dailė. 20a. 6-to dešimtmečio viduryje išsirutuliojusi abstrakcionizmo kryptis, kurią labiausiai domina optinio suvokimo ypatumai. Dėl akies vangumo (antrinio vaizdo reiškinys) geometrinės formos struktūrų, šviesos ir spalvos reiškinių sąveika sukelia vibravimo ir mirgėjimo efektus, kurie opdailę suartina su kinetine daile.

Orderis – viena iš architektūrinės kompozicijos rūšių, susidedanti iš atramų (kolonų, stulpų arba piliastrų) ir antablemento. Šie elementai tarpusavyje susiję proporcingumo dėsniais. Klasikinėje architektūroje skiriami šie orderiai: toskaninis, dorėninis, jonėninis, korintinis ir kompozicinis (sudėtinis).  

Orfizmas, orfinis kubizmas, simultanizmas – 20 a. 2 deš. modernistinės tapybos kryptis. Kilo iš sintetinio kubizmo. Būdingos abstrakčios formos arba pusiauabstrakčios, geometrizuotos formos, dinamiškos kompozicijos, ryškus koloritas. Dailininkai siekė spalvų skambumo ir harmonijos, paveikslus tapė kaip muzikinių kūrinių atitikmenis.

Orientalinis stilius – senovės Graikijos vazų tapybos stilius, kitaip kiliminis stilius; bendriausia prasme – bet kurio laikotarpio ir bet kurios dailės šakos kūrinio stilius, kuriame pasitelkiami rytietiški motyvai ir išraiškos priemonės.  

Ornamentas – raštas, sudarytas iš vieno ar kelių ritmiškai pasikartojančių elementų – motyvų.


atgal