V


Vaizduojamoji dailė – dailės šaka: kūriniai, kuriems būdingi iliuziniai arba sąlygiški tikrovės vaizdai. Pagal medžiagas ir išraiškos būdus vaizduojamoji dailė skirstoma į grafiką, skulptūrą, tapybą, o pagal temas – į žanrus. 

Vario graviūra – vario plokštėje įrėžto piešinio antspaudas. Sąvoka apima ir graviravimo metodą.

Veduta – kaimo arba miesto tematikos paveikslas (piešinys, graviūra), kur tiksliai perteiktas tam tikros vietovės ar miesto vaizdas.  

Veiksmo tapyba – kitaip Action Painting arba gesto tapyba – abstrakčiojo ekspresionizmo atmaina JAV tapytojai siekė reikšti savo psichines būsenas tiesiogiai, impulsyviai, abstrakčiomis labai ekspresyviomis ir spontaniškomis meninėmis priemonėmis. 

Viadukas – tiltas per slėnį, tarpeklį, kelią ir kt.  

Videomenas – vizualinių menų šaka, pagrįsta technine išraiškos priemone – vaizdo įrašu. Esmė – konceptualus audiovizualinis vyksmas.

Vimperga – gotikinis dekoratyvinis architektūros elementas: trikampis skydas su viršūne virš lango, durų ar portalo..

Vinjetė – nedidelė grafikos kompozicija, puošianti knygos arba rankraščio titulinį lapą, teksto pradžią ar pabaigą. Taip vadinama ir iš fotografijų rinkinio paimta nuotrauka.

Vitražas – monumentaliosios dekoratyvinės tapybos rūšis: ornamentinis arba siužetinis kūrinys iš spalvoto stiklo. Vitražas kuriamas pagal išankstinį projektą (eskizą, kartoną). Jis įstatomas į langą, duris, įtaisomas interjere (pano, pertvara). Apšviečiamas natūralia arba elektros šviesa.

Vizualiniai menai – regėjimu suvokiamos 20 a. antrosios pusės meno šakos ir rūšys. Joms priskiriamos tradicinės vaizduojamosios dailės šakos (tapyba, grafika, skulptūra), avangardinės dailės rūšys (hepeningas, akcija, performansas, kūno menas, žemės menas, konceptualusis menas, instaliacija) bei naujomis techninėmis priemonėmis pagrįstos meno rūšys (meninė fotografija, videomenas, kompiuterinis menas).

Voliuta – spirališkai susuktas ornamentas, svarbi jonėninio kapitelio dalis.  

Vorticizmas – 20 a. 2 deš. anglų modernistinės dailės kryptis, patyrusi futurizmo ir kubizmo įtaką. Dailininkai aukštino mašininę kultūrą. Darbams būdingos dinamiškos, spiralinės kompozicijos, ekspresyvios, kampuotos formos, zigzaginės linijos.


atgal