Ž


Žanras – rūšis, tipas. Taikomas meno kūrinių klasifikacijai, tai yra darbams, išsiskiriantiems panašia tematika, apibūdinimui.

Žanrinis paveikslas – kasdieninio gyvenimo scena.

Žemės menas – postmodernistinės dailės kryptis: kūriniai, sukurti dirbtinai formuojant natūralius reljefo plotus. Pagal dailininko projektą kasami grioviai, karjerai, pilami pylimai, kauburiai ir pan.

Žvaigždiškas skliautas – skliautas, kurio briaunos horizontalioje plokštumoje primena žvaigždės piešinį.


atgal