Klausimai

1. Kam priskiriama architektūra?

2. Kokia meno šaka jungia grožinę kūrybą ir statikos, akustikos, termodinamikos, kitų mokslo šakų elementus?

3. Koks svarbiausias architektūros kūrinio pagrindas?

4. Kas lemia architektūros stilių?

atgal