Figūriniai - teminiai
vaizduojamosios dailės žanrai

S.Dali. Šv. Antano gundymas