Klausimai

1. Kokia dailės rūšių skirstymo į žanrus paskirtis?

2. Išvardinkite vaizduojamosios dailės žanrus?

3. Kokiam dailės žanrui priskiriami šie kūriniai?

tai:

peizažas

portretas

natiurmortas

 4. Kokiam dailės žanrui priskiriami šie kūriniai?

peizažas

portretas

natiurmortas

 5. Kokiam dailės žanrui priskiriami šie kūriniai?

peizažas

portretas

natiurmortas

Sezanas. Natiurmortas. 19 a.

 6. Ką apima figūrinis-teminis žanras?

7. Kokiam dailės žanrui priskiriamas šis kūrinys?

istorinis

batalinis

religinis

 

 

 8. Kokiam dailės žanrui priskiriamas šis kūrinys?

religinis

mitologinis

aktas

 

9. Atpažinkite batalinio žanro paveikslą

 

10. Atpažinkite ir išvardinkite mitologinio žanro paveikslus

 

11. Atpažinkite ir išvardinkite religinio žanro paveikslus

12. Atpažinkite peizažo žanro paveikslus 

13. Atpažinkite ir išvardinkite natiurmorto žanro paveikslus

 

atgal