Meno šakos paprastai skirstomos į rūšis, o rūšys - į žanrus.

Žodis ŽANRAS“ (kilęs iš prancūzų k. genre) ir reiškia - rūšis, tipas. Jis taikomas meno kūrinių klasifikacijai. Tai yra darbams išsiskiriantiems panašia tematika, apibūdinimui. Meno šakų raidoje žanras yra pastoviausia, lėčiausiai kintanti kūrinių klasifikacija. 

Vaizduojamosios dailės žanrai yra šie: portretas, peizažas, natiurmortas, buitinis žanras, istorinis žanras, religinis žanras, mitologinis žanras, batalinis, aktas.

Mantenja. Miręs Kristus, apraudamas Marijos ir šv. Juozapo. 15 a.

Laokoontas su sūnumis 
I a. pr. Kr.

D.Spoeris
Natiurmortas. Akumuliacija

Naujųjų laikų menui būdinga žanrų irimo ir visiško išnykimo tendencija. Sumažėja žanro reikšmė, išryškėja žanrų tarpusavio susijungimo tendencija. Žanrai visai išnyksta postmodernizmo laikotarpyje. Čia vyrauja stilių pliuralizmas. Dailė netenka tradicinių meno priemonių. Vyksta konceptualaus meno kūrimas.


atgal