RENESANSAS

Mazačas. Šv. Petras ir šv. Jonas dalina išmaldą. 15 a.

atgal