Barokas

Europos meno stilius, atsiradęs Italijoje, plitęs apie 1590-1750 m.
Meno istorijoje barokas pakeitė manierizmą ir savo ruožtu užleido vietą klasicizmui. 
Pavadinimas kilęs iš romanų k. ir reiškia keistas" arba įmantrus". 
Prancūzų klasicizme baroko" sąvoka buvo vartojama kalbant apie klasicistinio skonio neatitinkančią praeinančios epochos architektūrą. 

Baroko meno kryptis atsirado Romoje ir išplito po visą Europą. 
Barokas traktuojamas ir kaip kontrreformacijos bei absoliutizmo menas. Svarbiausi baroko puoselėtojai buvo Bažnyčia ir aristokratija, nes naujas meno stilius idealiai tiko jų reprezentacijai ir autoritarinių pretenzijų stiprinimui. 
Taigi barokas pasižymi pompastika ir puošnumu. Visoms tos epochos meno šakoms būdingi šie bendri požymiai: galingas banguojantis judesys, polinkis į patosą bei teatrališkus efektus; iliuzionizmas; plastinė modeliuotė naudojantis šviesotamsos poveikiu; visų meno šakų pritaikymas architektūrai, kuriant baroko menų sintezės kūrinį. Ši visa aprėpiančios vienovės idėja įsitvirtino ir urbanistikoje, kuriai toji epocha skyrė didelę reikšmę. 
Stiprių dvasinį impulsą barokui teikė kontrreformacija, meno uždaviniu laikanti katalikybės stiprinimą, t. y. rekatalikizaciją. 
Tapyboje atsirado daug Šv. Rašto istoriją ir šventųjų gyvenimus vaizduojančių paveikslų, kuriuose transcendentinis turinys perteikiamas perdėm natūralistiškai. Ryškiai paženklintas kontrreformacijos idėjų, barokas išsirutuliojo ir suklestėjo tik katalikiškose šalyse. 
Vokietijoje jis dėl Trisdešimties metų karo ėmė reikštis gana vėlai, apie 1650 m. Bet būtent P. Vokietijos rūmų bei sakralinėje architektūroje barokas atsiskleidė visomis galiomis ir pasiekė klestėjimo viršūnę.
Bendri baroko architektūros bruožai yra dinamiškos formos ir puošni, menų sintezės reikalavimus atitinkanti vidaus apdaila. Didelis vaidmuo tenka sienų bei lubų tapybai, o ir stiuko dekoracijoms. 
Bet stiliaus išplitimą visoje Europoje nulėmė Romos brandžiojo baroko šedevrai.
Vokietijoje baroko architektūra suklestėjo tik 18 a.
Prancūzų barokui visąlaik buvo labiau būdingi griežtesni, klasicistiniai bruožai, brandžiojo baroko tarpsnį ten atitiko vad. stylė classique. Reikšmingas pavyzdys yra Versalio rūmų ir parko ansamblis (prancūziškasis parkas). 
Anglijoje bei Olandijoje irgi išsirutuliojo saikingesnio, labiau subalansuotų formų baroko variantas.
Skulptūra taip pat paženklinta dramatiškumo bei patoso, kuris matomas aktyvioje gestikuliacijoje ir banguojančiuose drabužiuose. Pagrindinė skulptorių veiklos sritis buvo bažnyčių ir rūmų dekoracijos, be kita ko, jie kūrė antkapinius paminklus ir portretinius biustus, raitelių statulas ir parkų skulptūras. 
Baroko tapybos
didžiausiu laimėjimu laikomos lubų freskos. Jų grandiozinio erdviškumo viršūnė buvo iliuzionizmas, iliuzinė tapyba. 
Suklestėjo molbertinė tapyba, kaip antai žanrinė tapyba, peizažas ir natiurmortas. 

atgal