20 a. II pusės menas

Jau 20a. pradžioje Europoje vyko intensyvus naujų krypčių ieškojimas. Tuo metu JAV modernaus meno formavimasis vėlavo. 
Dar prieš II pasaulinį karą ir jo metu dailininkai iš Vokietijos, Rusijos ir kitų Europos šalių, kuriuose įsitvirtino autokratiniai režimai, pradėjo emigruoti į Ameriką, Angliją ir kitas demokratines šalis. Karo metu, Vokietijai užėmus visą Europą, tas reiškinys pasidarė masiškas. 
Vokietijos ekspresionistai, abstrakcionistai ir kiti europinių meno krypčių atstovai, kurių dauguma persikėlė į JAV, atvėrė naujas galimybes amerikiečiams mokytis ir susipažinti su naujomis meno kryptimis. 20a. II pusėje JAV, nepatyrusi karo sugriovimų, sukūrusi didžiulį ekonominį ir mokslinį-techninį potencialą, buvo pasiruošusi naujovėms. Paryžiui, kuris iki tol buvo vienintelis ir įtakingiausias meno centras, JAV tampa konkurentu; pokario metais svarbiausiųjų meninių judėjimų ir krypčių kūrėjai, dailininkai buvo amerikiečiai.
Naujų požiūrių ir minčių atsiradimą lėmė pokario laikmetis. 
Pasaulis fiziškai ir morališkai nualintas. Daug kas sugriauta, išsklaidyti ištisi meniniai judėjimai. Pokario naujoji karta tapo chaoso liudininke. Tuo metu vyravusi egzistencionalizmo filosofija paskatino eksperimentuoti, ieškoti naujų išraiškos būdų. Neliko jokių normų, jokio pastovumo, tad menininkas galėjo būti pačiu savimi.
Pokario laiku toliau gyvuoja ankstyvojo modernizmo kūrybiniai principai. Dar dirbo daugelis senųjų meistrų, be to, buvo tęsiamos tradicijos – novatoriškas eksperimentavimas. 
Maždaug apie 1960m. JAV susiformuoja pirmoji ir įtakingiausia srovė: abstraktusis ekspresionizmas arba veiksmo tapyba (action paiting”). 
Panašiu metu Vokietijoje atsirado judėjimas Fluxus. Jo pradininkas J.Mačiūnas iškėlė šūkį menas – žaidimas”. 
Po to sekė pop meno atsiradimas Amerikoje. 
Vėliau hiperrealistai. 
Apie 7-tą dešimtmetį atsirado naujos meno srovės: akcijos, hepeningai, performensai. 
Taigi, jau 7-tą dešimtmetį menas peržengė visas ribas ir menu galima buvo drąsiai pavadinti viską, kas vyksta ar egzistuoja. 
Visos išvardintos meno kryptys ėjo su nauju požiūriu į meno objektą, tikslą ir meno reikšmę. Bet labai retai šios srovės išlikdavo savo grynu pavidalu. 
Visą laiką įvairių krypčių menininkai darė įtaką vienas kitam. Be to, labai sunku priskirti šiuolaikinį menininką kokiai nors krypčiai ar stiliui. Galima tik atrasti pradžią iš ko vienas ar kitas menininkas mokosi, ar gauna impulsą kūrybai. 
 Dėl šios priežasties apibrėžiant meno situaciją po II pasaulinio karo, naudojamas postmodernizmo terminas.
Postmodernizmas (lot. post – po + modernizmas) 20 a. poindustrinės visuomenės meno tendencijų visuma. 
Vertinamas ne originalumas, o kartojimas; ne meninė forma, o koncepcija; ne kūrinys, o kūrybos procesas; ne atskirų meno sričių specifika, o jų susiliejimas į naujas hibridines rūšis (angl. multimedia). Postmodernizmo plastinės kūrybos ištakos siejamos su vėlyvojo modernizmo, ypač minimalizmo ieškojimais. 
Postmodernizmas aprėpia konceptualųjį meną, kūno meną, proceso meną, performansą, žemės meną, instaliaciją, fotorealizmą, neoekspresionizmą ir kt
Terminas paplitęs, bet nevienareikšmis, nenusistovėjęs.

atgal