R


Raudonfigūris stilius – graikų vazų tapyba. Čia figūros kontrastuoja su juodu fonu. Kurtos senovės Graikijoje 6 a. pr. Kr.

Ready-made (angl. gatavas), gatavų daiktų kalba. Fabrikinės gamybos daiktas, kuriam suteikiamas meno kūrinio statusas. Dailininko dėka autoriniu buvo pripažintas ne tik rankų darbas, bet ir nepakartojamas daikto atrankos aktas.

Realizmas – tikroviškas vaizdavimo būdas, pagrįstas natūros studijomis, išlaikomas panašumas į realų vaizdą, daiktų proporcijos;  20 a. antrosios pusės literatūros ir vaizduojamosios dailės kryptis.

Refleksas – šviesos ir spalvos atspindys nuo aplinkinių objektų ant daikto šešėlinės pusės.

Rekvizitas – tikri daiktai ir jų imitacijos, naudojamos teatro vaidinime. Dar vadinama butaforija.

Religinis žanras – Europos dailėje, kaip ir tikėjime vyraujanti religija – krikščionybė. Šventasis Raštas yra pagrindinis religinio žanro temų šaltinis.

Relikvijorius – puošnus indas šventojo relikvijoms laikyti bei išstatyti.

Reljefas – skulptūros rūšis: iškilus arba įdubus vaizdas plokščiame fone.

Renesansas – 15 – 16 a. architektūros ir dailės stilius. Architektūroje būdingi antikiniai orderiai simetrija, paprastas planas. Dailei būdinga dėmesys žmogui, žemiškoms realijoms, orientacija į antikos dailę. ištobulinta aliejinė tapyba.

Reprodukcija – dailės kūrinio pakartojimas ir dauginimas įvairiais spaudos būdais.

Reversas – monetos atvirkštinė pusė.

Ritmas – komponavimo būdas; elementų ar plastinių formų tolygus pasikartojimas.

Rokailis – kriauklės formos, dekoratyvus rokoko ornamento motyvas, susidedantis iš kriauklių, stilizuotų augalų lapų ir skiauterėtų motyvų.

Rokokas – architektūros ir dailės 17 – 18 a. stilius. Būdinga puošnus dekoratyvumas, gausi smulki ornamentika, kriauklės motyvas. Rokoko dailės kūriniams būdingas kameriškumas, dažnai melancholiška poetinė nuotaika, asimetrinė kompozicija, pastelinės spalvos. Dominuoja pastoralinis, mitologinis, portretinis siužetas.

Romaninis stilius – meno stilius paplitęs 10 - 12 a. Pastatams charakteringa formų masyvumas, rūstus geometrizmas. Tapyboje – plokštuminės figūros paryškintos linijų kontūrais. Temos tik religinės. Paplito miniatiūros, vėliau – tapyba ant lentų.

Romantizmas – 18 a. pab.- 19 a. I pusės kultūrinis judėjimas, kuriam būdinga dvasingumas, nuoširdumas, asmenybės individualumo ir tautų laisvės išaukštinimas. Kūriniuose gausu fantastikos, tolimų kraštų ir istorinių epochų motyvų; maištingos prigimties ir tragiškų likimų veikėjų.

Rotonda – mažas apskritas pastatas arba apskritas kambarys.

Rozetė (rožė) – stilizuoto gėlės žiedo pavidalo ornamento motyvas; architektūros elementas – didelis apskritas gėlės žiedo pavidalo langas, būdingas gotikos architektūrai.  

Rustika – sienos apdaila iš rustų – grubiai tašytų įvairios faktūros stačiakampių akmenų su nusklembtais kraštais.


atgal