LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS

 

Liaudies dailė – liaudies meno šaka – savamokslių liaudies meistrų sukurti vaizduojamosios dailės kūriniai ir taikomosios dekoratyvinės dailės dirbiniai. 
Liaudies dailė glaudžiai susijusi su liaudies pasaulėjauta, buitimi, papročiais, apeigomis. 
Kūriniams būdinga formos ir kompozicijos išraiškingumas, dekoratyvumas.
Iki 20 a. pirmųjų dešimtmečių lietuvių liaudies menas buvo tas savitas pasaulis, kuris vystėsi natūraliai, perimdamas iš kartos į kartą dvasinius ir materialinius liaudies kultūros lobius.
Lietuvių liaudies menas apima labai įvairias šakas, kurias pirmiausia reikėtų dalinti į šias sritis:

  • Architektūra;

  • Vaizduojamoji dailė – skulptūra, tapyba, grafika;

  • Taikomoji dekoratyvinė dailė – audiniai, keramika, metalo, medžio dirbiniai ir kt.

 

 

Grafika
Architektūra Memorialinė 
architektūra
Grafika Skulptūra Tapyba
Audiniai Baldai Keramika Drabužiai Margučiai
Medžio dirbiniai Metalo dirbiniai Verbos Ornamentika Simbolika
atgal