Mokomosios dailės programos ARS I dalis „Dailės rūšys ir žanrai" yra skirta bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams. Programoje pateikiama gausiai iliustruota teorinė medžiaga, klausimai savikontrolei, kontrolinių testų pavyzdžiai, literatūros sąrašas, interneteka.

PROGRAMOS STRUKTŪRA
PASKIRTIS
literatūrA
AUTORIAI

Programoje pateikta teorinė medžiaga sąlygiškai suskirstyta į dvi dalis: „DAILĖS RŪŠYS“ ir „DAILĖS ŽANRAI“.  Kiekvienoje iš šių dalių rasite teorines pasirinktos temos žinias, teoriją iliustruojančių kūrinių  galeriją bei skyrelį pasitikrinkite, kuriame pateikiami nagrinėjamos temos klausimai.

Programos struktūra

 

Plastinių menų rūšys
Architektūra  Dailė Fotografija

Dailės rūšys

 

Vaizduojamoji dailė

 
Tapyba Grafika Skulptūra Scenografija

Molbertinė

Piešiniai Apvalioji  

Monumentalioji

Spausdinta grafika Reljefai  
Miniatiūros      
dailės žanrai
Figūrinis - teminis

Aktas

Batalinis

Buitinis

Istorinis

Mitologinis

Religinis

Natiurmortas
Peizažas
Portretas

Nuoroda į teorinę medžiagą yra temos pavadinimas

Galerija – tai temą iliustruojančių kūrinių rinkinys.

Pasitikrinkite – naujame puslapyje pateikiami teorijos ir kūrinių atpažinimo klausimai savarankiškam žinių pasitikrinimui. Kiekvienam klausimui yra atsakymas (nuoroda į atsakymą yra pats klausimas).

Puslapiuose esanti nuoroda atgal – leidžia grįžti vienu puslapiu atgal.

Kiekviename skyriuje yra šios aktyvios nuorodos:

pradžia   nuoroda į pirmą programos puslapį;

DAILĖS RŪŠYS  nuoroda į programos dalį, skirtą susipažinimui su dailės rūšimis;

DAILĖS ŽANRAI  nuoroda į programos dalį, kurioje pateikiami vaizduojamosios dailės žanrai;

TESTAI  pateikiami testai žinių patikrinimui;

apie ARS  informacija apie programą, jos struktūrą, autorius.

 

Iliustracijos yra aprašytos.

Jei šalia iliustracijos aprašo nėra, tai jį galima pamatyti užvedus pelę ant paveikslėlio.

Mokomojoje dailės programos „ARS" dalyje dailės rūšys yra pateikiamas tradicinis dailės šakų skirstymas. Kiekvienos dalies teorinė medžiaga atverčiama tame pačiame puslapyje. Dailės šaką iliustruojančių kūrinių galerija atverčiama tame pačiame puslapyje kaip ir teorija, tik kitoje puslapio dalyje.

Iš pagrindinio puslapio galima pereiti į papildomus puslapius, kuriuose plačiau pristatoma nagrinėjama dailės sritis. Kiekviename skirsnyje yra skyrelis pasitikrinkite, kuriame naujame puslapyje pateikiami teoriniai klausimai iš nagrinėjamos temos. Atsakymai į klausimus rodomi tame pačiame puslapyje.

MKP lietuvių kalba.

Reikalavimai komiuteriui:

Pentium I (arba analogiškas) procesorius, 32 MB opretyviosios atminties, CD-ROM x4, „pelė"; Windows9x-XP;

Programos peržiūros priemonė – Internet Explorer (pageidautina IE 5). Skiriamoji ekrano geba – ne mažesnė kaip 600x800

 atgal


PASKIRTIS

Programoje nagrinėjamas dailės teorijos mokymo kursas skirtas bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams.

Apibūdinamos pagrindinės dailės sritys, rūšys, žanrai: vaizduojamoji ir taikomoji dekoratyvinė dailė, vaizduojamosios dailės žanrai, architektūra, dizainas, fotografija.

Jaunesniųjų klasių mokiniai, susipažindinami su dailės rūšimis ir žanrais.

Kaip pagalbinė mokymosi priemonė programa gali būti naudojama ir pagrindinės mokyklos moksleivių (iliustruojant dailės teorijos pradmenų kursą, dailės terminus, demonstruojant pasaulio ir Lietuvos menininkų darbus).

Moksleiviai, besiruošiantys laikyti dailės egzaminą, gali naudotis šia mokymo priemone žinių įtvirtinimui, pasitikrinimui.

Mokomojoje dailės programoje pateikiama literatūra, internetinių puslapių adresai gali būti naudingi ne tik mokiniams, bet ir mokytojams, norintiems plačiau susipažinti su Lietuvos ir pasaulio meno galerijomis, muziejais, projektais, menininkų bendrijomis, atskirais kūrėjais bei jų darbais, virtualiomis parodomis.

Mokomosios dailės programos  ARS I dalyje  „Dailės rūšys ir žanrai" yra supažindinama su dailės skirstymu į rūšis, vaizduojamosios dailės žanrais, glaustai pristatoma fotografija, architektūra.

Pagal bendrojo lavinimo mokyklos dailės mokymo programą, su dailės žanrais ir rūšimis pradedama supažindinti 5-6 klasėse.

Prieš pradedant dirbti su šia programa, mokytojas turi susipažinti su jos struktūra ir navigacija. Reikia pagal pateiktą schemą peržiūrėti MKP ir susiplanuoti pamokas, atsižvelgiant į į bendrųjų programų ir išsilavinimo standartų nuostatas. 

5-6 kl. bendrosiose programose nusakytos šios dailėtyros problemos:

 • vaizduojamosios dailės rūšių (tapybos, grafikos, skulptūros) stebėjimas ir atpažinimas kūriniuose;

 • susipažinimas su vaizduojamųjų dailės žanrų įvairovė, jų stebėjimas ir atpažinimas kūriniuose;

 • pagrindinių meninės išraiškos priemonių apibūdinimas (spalva, linija, dėme, faktūra, forma ir kt.);

 • tyrinėjamos dailės kūrinių ir architektūros formų sąsajos su aplinka, jų estetiškumo aptarimas.  

7-8 kl. bendrosiose programose nusakytos šios dailėtyros problemos:

 • aptariant svarbiausius dailės raidos bruožus, gilinamas dailės rūšių ir žanrų suvokimas;

 • skatinama pažinti iškiliausius pasaulio dailės kūrinius, jų autorius, aptariant vaizdavimo būdų ir raiškos priemonių kaitą;

 • nagrinėjami monumentaliosios ir molbertinės tapybos kūriniai (freska, mozaikai, vitražas ir kt.), skatinama suvokti jų stilistinius bruožus; 

 • tyrinėjama skulptūra, jos rūšys ir įžvelgiamos sąsajos su architektūra bei gamtine aplinka;

 • tyrinėjamos grafikos rūšys pagal paskirtį (lakštinė, knygų, žurnalinė – laikraštinė, pramoninė ir kt.).  

7-8 kl. bendrosiose programose nusakytos šios dailės raiškos problemos:

 • gilinamasi į dailės žanrų ypatumus, įvairiomis technikomis ir stilistikomis kuriant peizažus, natiurmortus, portretus, buitinio ir istorinio žanro scenas, kt.

 • 9-10 kl. bendrosiose programose nusakytos šios dailėtyros problemos:

 • siekiama suvokti šiuolaikinio dizaino ištakas ir aptarti svarbiausius uždavinius;

 • stebimos pramoninio (pvz. buities technikos, transporto priemonių ir kt.) formos ir grafinio dizaino (pvz. plakatų, vizualinės informacijos sistemų, ženklų ir kt.) apraiškos.

(Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos ir išsilavinimo standartai. 1-10 kl. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios programos ir bendrojo išsilavinimo standartai. XI - XII klasės.)

ARS I dalyje  „Dailės rūšys ir žanrai" mokomosios priemonės pagalba mokytojai gali paruošti ne tik informatyvias, bet ir vaizdžias pamokas.

atgal


Naudotos literatūros sąrašas

 1. Albrecht Dürer 1471 bis 1528. – Miunchenas, 1971.

 2. Bagnall B. Kaip piešti ir tapyti -V.,1996.

 3. Böhlich A., Alfs A. Mit Feder, Stift und Pinsel. – Berlin, 1988.

 4. Christo & Jeanne-Claude. Jacob Baal-Teshuva – Taschen Verlag, 1995.

 5. Dailė ‘99/2.

 6. Dailės žodynas. – V., 1999.

 7. Discover Art 1-6. USA, 1990.

 8. Europos dailė. Lietuviškieji variantai – V., 1994.

 9. Europos dailės istorija – K., 1995.

 10. Galkus J. Senasis Lietuvos plakatas 1862 – 1944. – Vilnius, 1997.

 11. Great painters and great paintings. – Sidnėjus, 1965.

 12. Histoire illustrée de la peinture. Fernand Hazan. – Paryžius. 1971.

 13. Istorija. T. 1-3. – Vilnius, 1995.

 14. Jewellery. – Londonas, 1968

 15. Kokios spalvos vaivorykštė. – V., 1976.

 16. Lajta E. Les Primitifs Français. – Budapeštas, 1973.

 17. Lexikon der Malerei von A bis Z. – Studgartas, 1993.

 18. Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 1 – 12. – V.,1977.

 19. Lietuvių monumentalioji dekoratyvinė tapyba. – V., 1975.

 20. Lietuvos dailės ir architektūros istorija. Adomonis T.,Čerbulėnas K., – V.,1987

 21. Lietuvos fotografija. Vakar ir šiandien. – Vilnius, 1999.

 22. Lietuvos istorijos paminklai. – Vilnius, 1990.

 23. Lietuvos tapyba – V., 1976.

 24. Lucie-Smith E. Meno kryptys nuo 1945-ųjų – R.Paknio leidykla, 1996.

 25. Lucie-Smith E. Sculpture since – Niujorkas,1945.

 26. Mačiulis A. Architektūra. Stiliai. Kompozicija. Menų sąveika. – V., 1997.

 27. Möbeldesign des 20. Jahrhunderts. - Kelnas. 1993.

 28. Modern art movements. – Londonas, 1967.

 29. Modern painting. – Paryžius, 1988.

 30. Moderne und alte Keramik aus Japan. – Drezdenas, 1977.

 31. Museum of the history of Riga and navigation. – Ryga, 1990.

 32. Nuo taško iki sintezės. Adomonis J. – V.,1995

 33. Out of the Woods turned Wood. – USA, 1992

 34. Painting in 1000 photographs. – Paryžius, 1997.

 35. Pasaulio dailė. – V., 1997.

 36. Ramonienė D. Krikščioniškosios ikonografijos žodynas – V., 1997.

 37. Šiuolaikinės lietuvių dailės horizontai. – V., 1992.

 38. Thiel E. Geschichte des Kostüms. – Berlynas, 1973.

 39. Universalus meno žodynas. – K., 1998.

 40. Vakarų Europos skulptūros istorija. – V., 1995.

 41. Vakarų Europos tapybos istorija. – V., 1995.

 42. Valerius S. La sculpture progressiste du XX siècle. – Maskva, 1973.

 43. Vijrand T. Jaunimui apie meną. – K.,1994.

 44. Vilniaus Dailės akademija. – Vilnius, 1995.

 45. Vowles D. Matisse and fauvism. – JAV, 1994.

 46. Žemaitienė B., Papaurėlienė D. Įvairių amžių architektūros ir buities reikmenų stiliai. – V., 1994

 47. Скульптура малых форм. – Maskva, 1982.

Iliustracijos paimtos iš šių knygų: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 47.

atgal


Autoriai:

Danutė Plechavičienė
Giedrė Kvizikevičienė
Vilniaus Jono Basanavičiaus vidurinė mokykla

Birutė Diržytė
Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija


Programa sukurta 2000

Programos ARS I dalis „Dailės rūšys ir žanrai“
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos rekomenduota
Registracijos Nr. 43
2001 01 03

Programa atnaujinta 2006

2003 sukurta ARS 2 dalis „Dailės epochos ir stiliai“
2006 sukurta ARS 3 dalis „Lietuvių liaudies menas“

atgal