APIE PROGRAMĄ „ARS 2“

PROGRAMOS TURINYS
PROGRAMOS STRUKTŪRA
LITERATŪRA
AUTORIAI


 

 

 

 


PROGRAMOS TURINYS

„ARS“ II dalis „Meno laikotarpiai“ - tai virtuali dailės pažinimo programa, skirta vidurinių bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams.
Programa supažindina su vizualiųjų menų ir jų raiškos, kūrybinių priemonių bei metodų įvairove, t.y. meno stiliais ir kryptimis.
Ji apima šiuos meno istorijos laikotarpius, stilius ir kryptis:
Antikinį meną -  Kretos, Senovės graikų, Senovės  romėnų. 
Ankstyvosios krikščionybės ir Bizantijos meną. 
Šiuos viduramžių stilius: romaniką, gotiką. 
Renesanso periodizaciją ir šiaurės renesansą. 
Baroko stilių ir šio stiliaus nacionalines mokyklas. 
Rokoko stilių. 
Pristato 19 a. meno stilius ir kryptis: klasicizmą, romantizmą, realizmą, impresionizmą, postimpresionizmą, secesiją ir simbolizmą. 
Šias 20 a. I pusės meno kryptis: abstrakcionizmą, dadą, ekspresionizmą, fovizmą, futurizmą, kubizmą, metafizinę tapybą ir siurrealizmą. 
Apžvelgia 20 a. II pusės meną: abstraktų ekspresionizmą, fluxus, fotorealizmą, hepeningą, instaliaciją, kinetinis meną, konceptualicmą, kūno meną, minimalizmą, objektų dailę, opdailę, performansą, popdailę, iš popdailės išsivysčiusias šakas, proceso meną, ready-made, videodailę,  žemės meną.
Dailininkų skyriuje pateikiamos 206 dailininkų biografijos ir dailininkų paveikslų galerijos.  Supažindinama su žymiausiais įvairių meno stilių bei epochų dailininkais: nuo viduramžių iki 21 a.
Medžiaga pateikiama taip, kad moksleivis galėtų perskaityti teoriją ir žinias papildyti bei įtvirtinti stebėdamas meno kūrinius. Kiekvienoje temoje pateikiamas skyrius žinių pasitikrinimui. 
Moksleivių savikontrolei skirti testai ir galvosūkiai.
Meno terminų patikslinimui bei įtvirtinimui skirtas žodynas. 
Internetekoje randame mokymo priemonėje panaudotų iliustracijų internetinius adresus. Žingeidūs moksleiviai ir mokytojai gali naudotis gausiais muziejų bei meno portalų adresais. 

Į puslapio pradžią

 


PROGRAMOS STRUKTŪRA

 

MENO LAIKOTARPIAI:

 • KRETA

 • GRAIKAI

 • ROMĖNAI

 • ANKST. KRIKŠČIONYS

 • BIZANTIJA

 • ROMANIKA

 • GOTIKA

 • RENESANSAS

 • Renesanso laikotarpiai

 • Šiaurės renesansas

 • BAROKAS

 • Flamandai

 • Ispanai

 • Olandai

 • Prancūzai

 • ROKOKO

 • KLASICIZMAS

 • ROMANTIZMAS

 • REALIZMAS

 • IMPRESIONIZMAS

 • POSTIMPRESIONIZMAS

 • SECESIJA

 • SIMBOLIZMAS

 • 20 a. I pusės MENAS

 • Abstrakcionizmas

 • Dada

 • Ekspresionizmas

 • Fovizmas

 • Futurizmas

 • Kubizmas

 • Metafizinė tapyba

 • Siurrealizmas

 • 20 a. II pusės MENAS

 • Abstraktus ekspresionizmas

 • Fluxus

 • Fotorealizmas

 • Hepeningas

 • Instaliacija

 • Kinetinis menas

 • Konceptualizmas

 • Kūno menas

 • Minimalizmas

 • Objektų dailė

 • Opdailė

 • Performansas

 • Popdailė

 • Iš popdailės išsivysčiusios šakos

 • Proceso menas

 • Ready-made

 • Videodailė

 • Žemės menas

DAILININKAI:

 • ASMENVARDŽIŲ ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ

TESTAI:

 • TESTAI - 15 

 • GALVOSŪKIAI - 30 

ŽODYNAS:

 • MENO TERMINŲ ŽODYNO ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ

INTERNETEKA:

 • DAILININKŲ KŪRINIŲ ILIUSTRACIJŲ ŠALTINIAI

 • MUZIEJAI IR MENO PORTALAI


Programoje pateikta teorinė medžiaga suskirstyta į dvi pagrindines dalis: MENO LAIKOTARPIAI ir DAILININKAI.

MENO LAIKOTARPIAI aprėpia 19 temų, kurios išdėstytos chronologinėje lentelėje ir pateikia meno istoriją nuo Egėjo civilizacijos iki 20 a. II pusės. Pagrindinės temos papildytos 32 potėmėmis.

Pagrindiniame programos puslapyje aktyvinant iliustraciją po užrašu, patenkama į pasirinktos temos išplėstą puslapį. Aktyvinant temos užrašą, puslapio apačioje pasirodo tik trumpas tekstinis pasirinktos temos pristatymas.

Kiekvienoje iš 19 pagrindinių dalių galima rasti pasirinktos temos teorines žinias, bei teoriją iliustruojančių kūrinių. 
GALERIJA - pateikiama tame pačiame puslapyje. 
Temos puslapyje taip pat yra nuoroda į skyrių "Pasitikinkite". 

PASITIKRINKITE
- pateikiami nagrinėjamos temos klausimai ir atsakymai. Naujame puslapyje rasite teorijos ir kūrinių atpažinimo klausimus savarankiškam žinių pasitikrinimui. Kiekvienam klausimui yra atsakymas (nuoroda į atsakymą yra pats klausimas).

Skyriuje DAILININKAI pateikiama 206-ies dailininkų trumpos biografijos su dailininkų kūrinių reprodukcijų galerijomis. 

Pagrindinių temų puslapiuose yra patamsintos dailininkų pavardės. Tai reiškia, kad šių dailininkų biografijas ir kūrinių reprodukcijas galima surasti skyriuje "dailininkai". 
Aktyvinant užrašą
DAILININKAI pirma patenkama į ASMENVARDŽIŲ ABĖCĖLINĘ RODYKLĘ. Pasirinkus norimą raidę, o po to ir autorių, patenkama į išplėstą puslapį.

Kairėje matoma dailininko kūrinių galerija. Užvedus pelyte ant iliustracijos, matomas kūrinio pavadinimas. Aktyvinant paveikslėlį, iliustracijos reprodukcija padidinama.

Programoje yra šie papildomi skyriai: ŽODYNAS, INTERNETEKA (DAILININKŲ KŪRINIŲ ILIUSTRACIJŲ ŠALTINIAI bei MUZIEJAI IR MENO PORTALAI), TESTAI ir GALVOSŪKIAI.

Programoje naudojamos šios aktyvios nuorodos:

APIE PROGRAMĄ ARS 2 informacija apie programą, jos struktūrą, autorius

MENO LAIKOTARPIAI nuoroda į programos dalį, supažindinančią su meno laikotarpiais, stiliais ir kryptimis
DAILININKAI nuoroda į programos dalį, supažindinančią su dailininkų biografijomis ir kūriniais
TESTAIčia galima rasti testus ir galvosūkius žinių pasitikrinimui
ŽODYNAS nuoroda į dailės terminų ir sąvokų žodyną
INTERNETEKA pateikiami dailininkų kūrinių iliustracijų šaltiniai bei meno muziejų ir portalų adresai, kuriais buvo naudotasi, kuriant programą
pradžia nuoroda į titulinį programos puslapį

Puslapiuose esanti nuoroda atgal - leidžia grįžti vienu puslapiu atgal.
Didelės apimties puslapiuose yra nuoroda į puslapio pradžią, kuri leidžia sugrįžti į apžvelgiamo puslapio pradžią.

Į puslapio pradžią


LITERATŪRA:

1.    20th Century Art. – Museum Ludvig Cologne. Kelnas, 1996 m.  

2.    Albrecht Dürer 1471 bis 1528. – Miunchenas, 1971 m.

3.    Art at the Turn of the Millennium. – Taschen Verlag, 1999 m.

4.    Basset M. The Twenties Century. – Niujorkas, 1988 m.

5.    Bernard E. Modernus menas 1905-1945. – Vilnius, 2000

6.    Böhlich A., Alfs A. Mit Feder, Stift und Pinsel. – Berlin, 1988 m.

7.    Christo & Jeanne-Claude. – Taschen Verlag, 1995 m.

8.   Dailės žodynas. – Vilnius, 1999 m.

9.   Discover Art 1-6. – USA, 1990 m.

10. Encyclopedia of Painting. – Niujorkas, 1970 m.

11. Europos dailės istorija. – Kaunas, 1995 m.

12. Great painters and great paintings. – Sidnėjus, 1965 m.

13. Hallain M. Vasarely. – Paryžius, 1973 m.

14. Histoire illustrée de la peinture. Fernand Hazan. – Paryžius, 1971 m.

15. Istorija. T. 1-3. – Vilnius, 1995 m.

16. La Biennale di Venezia. – Electa, 2001

17. Lajta E. Les Primitifs Français. – Budapeštas, 1973 m.

18. Legrand G. Renesanso menas. – R.Paknio leidykla, 2000 m.

19. Lexikon der Malerei von A bis Z. – Studgartas, 1993 m.

20. Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 1 – 12. – Vilnius, 1977 m.

21. Lietuvos dailės istorija. – Vilnius, 2002 m.

22. Lucie-Smith E. Meno kryptys nuo 1945-ųjų – R.Paknio leidykla, 1996 m.

23. Lucie-Smith E. Sculpture since 1945. – Niujorkas, 1945 m.

24. Mačiulis A. Architektūra. Stiliai, kompozicija, menų sąveika. – Vilnius, 1997 m.

25. Martindale A. Gotikos menas. – R.Paknio leidykla, 2000 m.

26. Modern art movements. – Londonas, 1967m.

27. Muller J.-E., Elgar F. Modern painting. – Paryžius, 1988 m.

28. Murray L., Murray P. Renesanso menas. – R.Paknio leidykla, 2000 m.

29. Painting in 1000 photographs. – Paryžius, 1997 m.

30. Pasaulio dailė. – Vilnius, 1997 m.

31. Ramonienė D. Krikščioniškosios ikonografijos žodynas. – Vilnius, 1997 m.

32. Read H. Trumpa moderniosios tapybos istorija. – Vilnius, 1994

33. Reynolds G. Turner. London, 1976

34. Thiel E. Geschichte des Kostüms. – Berlynas, 1973.

35. Trzeciak P. Przygody architektury XX wieku. – Varšuva, 1976 m.

36. Universalus meno žodynas. – Kaunas, 1998.

37. Vakarų Europos skulptūros istorija. – Vilnius, 1995.

38. Vakarų Europos tapybos istorija. – Vilnius, 1995.

39. Valerius S. La sculpture progressiste du XX siècle. – Maskva, 1973.

40. Vaughan W. Romantizmas ir menas. – R.Paknio leidykla, 2000 m.

41. Vijrand T. Jaunimui apie meną. – Kaunas, 1994 m.

42. Vowles D. Matisse and fauvism. – JAV, 1994 m.

43. Wallis M. Secesija. – Arkady, 1974 m.

44. Watkin D. A History of Western Architekture. – Londonas, 1992 m.

45. Wheeler M. Romos menas ir architektūra. – R.Paknio leidykla, 1999 m.

46. Žemaitienė B., Papaurėlienė D. Įvairių amžių architektūros ir buities reikmenų stiliai. – Vilnius, 1994 m.

Į puslapio pradžią

 


MKP autorė:

    Plechavičienė, Danutė (Vilniaus J.Basanavičiaus vidurinė mokykla)

Kūrybinė grupė: 

    Kvizikevičienė, Giedrė - informacinės technologijos (Vilniaus J.Basanavičiaus vidurinė mokykla)

    Lapienytė, Loreta - metodinės medžiagos rengėja (M.K.Čiurlionio nacionalinė menų mokykla)

    Paberžienė, Rūta - metodinės medžiagos rengėja (M.K.Čiurlionio nacionalinė menų mokykla)

    Plechavičius, Daumantas - multimedijos asistentas (VDA) 

    Plechavičius, Giedrius - korektorius, metodinės medžiagos rengėjas (M.K.Čiurlionio nacionalinė menų mokykla)

    Plechavičiūtė, Asta - stilistė


MKP  „ARS 2. Meno epochos ir stiliai“ sukurta 2003 m.

ŠVIETIMO PLĖTOTĖS CENTRAS
Kalbų ir meninio ugdymo ekspertų komisijos pritarimas
Nr. K-6. 2003-10-15 

Į puslapio pradžią