Informacijos šaltiniai

Literatūra:

Bernotienė, S. Lietuvių liaudies moterų drabužiai XVII a. pab.-XX a. pr. – Vilnius, 1974

Galaunė, P. Lietuvių liaudies menas. – Kaunas, 1930

Gimbutas, J. Lietuvos kaimo trobesių puošmenys. – Vilnius, 1999

Kontrimas, Č. Lietuvos geležiniai kryžiai. – Vilnius, 1991

Kuodienė, M. Lietuvių liaudies tapyba. Katalogas. – Vilnius, 1995

Lietuvių enciklopedija. 15 T Lietuva. – Vilnius, 1990

Lietuvių kryžiai. – Vilnius, 1912

Lietuvių liaudies menas. Architektūra. I knyga – Vilnius, 1957 

Lietuvių liaudies menas. I knyga. Vilnius, 1993

Lietuvių liaudies menas. Juostos. – Vilnius, 1969

Lietuvių liaudies menas. Mažoji architektūra I knyga. – Vilnius, 1970

Lietuvių liaudies menas. Mažoji architektūra II knyga. – Vilnius, 1990

Lietuvių liaudies menas. Medžio dirbiniai. II knyga. – Vilnius, 1958

Lietuvos bažnyčių menas. – Vilnius, 1993

Lietuvos istorijos paminklai. – Vilnius, 1990

Matušakaitė, M. Senoji medžio skulptūra ir dekoratyvinė drožyba Lietuvoje. – Vilnius, 1998

Mikėnaitė, A. Lietuvių liaudies baldai. – Vilnius, 1992

Perkovskis, J. Žemaičių liaudies meno ornamentas: forma ir simbolika. – Vilnius, 1999

Senoji lietuvių skulptūra. – Vilnius, 1994

Spalva lietuvių liaudies mene. – Vilnius, 1988

Tamošaitis, A. Sodžiaus menas 7-8 knygos. Lietuvių moterų tautiniai drabužiai. – Kaunas, 1939

Usačiovaitė, E. Lietuvių liaudies ornamentai. Valstiečių baldų puošybos ir simbolikos bruožai. – Vilnius, 1998

XX a. Lietuvių dailės istorija. I dalis 1900-1940. – Vilnius, 1982

TLE. I-IV tomas. – Vilnius, 1987

 

Į puslapio pradžią

atgal