Koplyčios

Koplyčios yra nedideli stačiakampio ir daugiakampio plano pastatai. Daugumos jų architektūra liaudiška. 
Medines koplyčias statė miestelių kapinėse ir bažnyčių šventoriuose. Beveik prie kiekvieno kaimo buvo kapinės, kurias paprastai įrengdavo kaimo pakraštyje, prie kelio, ant kalnelio, dažnai senkapių vietoje. 

Koplyčia. Sutkai


Daugelis kapinių aptvertos akmens mūro tvora. Pagrindinį įėjimą – vartus, puošdavo kalvių metalo dirbiniai. Kapinių koplyčios skirtos gedulingoms mišioms laikyti ir mirusiems šarvoti. 

Pajūriškių kapinių vartai. Šilutės r. 1872-1873 m. 

Stačiakampių koplyčių, kaip ir bažnyčių, pagrindinį fasadą viršuje užbaigia trikampis skydas, virš kurio stūkso kryžius ar nedidelis bokštelis. Dalies koplyčių bokšteliai „išauga” iš trapecinio skydo, priekinė jų siena sutampa su skydo plokštuma. 


Jono Nepamuko koplyčia. Seda

 

Į puslapio pradžią

atgal

Koplyčių architektūra konservatyvi. Šiuose statiniuose labiau išryškėjo lokaliniai savitumai. Dauguma koplyčių primityvesnės už bažnyčias, jų kompozicijoje mažiau atsispindėjo įvairių stilių poveikis. Kai kuriose koplyčiose būta baroko, klasicizmo, romantizmo ir istorizmo stilistinių bruožų. Tiesiogiai stilių paveiktų stačiakampių koplyčių statyta nedaug. Buvo plėtojama nedaugelis tradicinių sprendimų, panaudojant skirtingus jų variantus. 

Vartai ir koplyčia. 
LBM. Rumšiškės


Dalies liaudiškų koplyčių architektūroje yra pavienių stilistinių formų: ant stogų išryškėja barokinio silueto bokšteliai, langai – su pusapskritėmis ar smailėjančiomis sąramomis ir panašiai. 
Klasicizmo epochoje pradėjusių plisti koplyčių architektūroje vyrauja keturkoloniai portikai. 
Koplyčių interjerai liaudiški ir nesudėtingi. Altoriai nedideli ir kuklūs, kartais nutapyti iliuziškais vaizdais.

 


Lietuvoje plačiai paplito ir daugiakampės: šešiakampės bei aštuonkampės koplyčios. Dalis aštuonkampių koplyčių yra ištęsto plano. Daugiakampės koplyčios būna labai paprastos ir kiek puošnesnės, originalesnės.
Nuo 17 a. Lietuvoje kurti daugelio koplyčių ansambliai – Kalvarijos. Būdingi Kalvarijų ansambliai yra Beržore ir Žemaičių Kalvarijoje. 

Koplyčia. Švėkšna  

 

Žemaičių Kalvarijos

Kryžiaus kelio trečioji stotis

Kryžiaus kelio penkioliktoji ir septynioliktoji stotys

Kryžiaus kelio septintoji stotis

Į puslapio pradžią

atgal