Klausimai

1. Kokie svarbiausi baldai naudoti lietuvių valstiečių trobose?

2. Kaip atrodo skrynia?

3. Kaip puošiamos skrynios?

4. Kokie būdingiausi skrynių puošybos motyvai? 

5. Kas buvo dedama į kraičio skrynias?

6. Kokios paskirties spintų būdavo gyvenamose patalpose?

7. Kaip buvo puošiamos spintos?

8. Kokia buvo valstiečių stalo paskirtis?

9. Kokia suolų paskirtis?

10. Kokia buvo kėdžių forma?

11. Kokiose patalpose buvo statomos lovos?

12. Kaip buvo dekoruojamos lovos?

13. Kaip atrodė kanapos?

14. Kokia yra rankšluostinės paskirtis?

15. Kaip buvo dekoruojamos rankšluostinės?

16. Kokie puošybos motyvai taikomi rankšluostinių puošyboje?

atgal