Klausimai

1. Kokia yra viena seniausių taikomosios dailės šakų?

2. Kada Lietuvoje pradėtas naudoti žiedžiamasis ratas?

3. Kaip puodžiai formuodavo keramikos gaminius?

4. Kaip puodžiai degdavo keramikos gaminius?

5. Į kokias grupes pagal paskirtį skirstoma liaudies keramika?

6. Kokie būdingi keraminių indų puošybos elementai?

7. Kodėl keraminius indus apipindavo tošies juostelėmis?

8. Kokios spalvos glazūra naudota buitinių ir dekoratyvių dirbinių puošimui?

9. Kokias molines skulptūrėlės lipdė kaimo puodžiai?

atgal