INSTALIACIJA (angl. installation – įrengimas) kitaip erdvinė, aplinkos instaliacija.

Šiuolaikinės dailės rūšis: kompleksinis erdvinis kūrinys, sukurtas konkrečiai patalpos (dažniausiai galerijos) ar lauko erdvei. Instaliacija kuriama atsižvelgiant į konkrečią aplinką, tad tik joje ir tegali egzistuoti.

 

Susideda iš daugelio elementų, kurie nėra savarankiški, bet sudaro plastiškai ir konceptualiai vientisą derinį.

Masato Nakamura. QSC+mV".
Instaliacija.
Japonų ekspozicija. 
Venecijos bienalė. 2001 m.

 

M. Pistoleto. Instaliacija.
Kairėje Radiatorius" (fragmentas), centre Rąstas", kuriame atsispindi instaliacijos tęsinys. 1999 m.
M. Pistoleto. Instaliacija. 
Kairėje rodomas atspindys kolonoje, dešinėje - padaugintas atspindys veidrodyje. 1999 m.

 

 

 

B. Viola. Video instaliacija.


Instaliacijai taikomi skulptūros, tapybos, piešinio, fotografijos ir kitomis priemonėmis sukurti objektai, ready-made, šviesos ir audiovizualiniai efektai.
Instaliacija paprastai eksponuojama neilgą laiką, vėliau išardoma – lieka tik jos dokumentacija (projektai, fotografijos, vaizdajuostė). 


Nam Jun Paikas. Lazerio ir video instaliacija. 2000 m.


Vienas žinomiausių pavyzdžių – prancūzo Danielio Bureno (Daniel Buren) darbai; įvairiai rikiuodamas dryžius, jis pabrėžia kambario ypatybes arba kitomis priemonėmis pakeičia žiūrovo suvokimą. 

D.Burenas. 
Instaliacijos
Į puslapio pradžią

atgal

 

Danas Flavinas (Dan Flavin) darbams naudoja pailgas fluorescencines lempas – čia sujungtas minimalizmas ir kinetinis menas.
Visa erdvė užlieta įvairių atspalvių, ir žiūrovas visai kitaip ima suvokti erdvę, kurioje pats stovi. 

D.Flavinas. Instaliacija

D.Flavinas. Be pavadinimo. 1996 m.

 

Londone, Hayward galerijoje 1971 m. eksponuota Lario Belo (Larry Bell) instaliacija be pavadinimo. Tai poromis stačiais kampais suremti stiklo lakštai, visi drauge jie sudarė labirintą, po kurį žiūrovas buvo tarsi raginamas paklaidžioti. Erdvės lankytojai, atspindėti ar paslėpti padengto stiklo, apgyvendino instaliaciją ir suteikė jai paslaptingumo.

L.Belas. Instaliacijos su įvairių dryžių ir atspalvių stiklų plokštėmis. 1997 m.

 

J.Boisas. Ugniavietė II. Instaliacija. 1978-79 m.

J.Boisas. Ugniakuras. Instaliacija. 1968-74 m.

Instaliacija formavosi poparto, invairomento, konceptualiojo meno ir kitose kryptyse. Nuo 8-to dešimtmečio instaliacijas kūrė įvairių šiuolaikinės dailės krypčių atstovai, iš jų Jozefas Boisas (Joseph Beuys; Vokietija), Mikelandželas Pistoletas (Michelangelo Pistoletto; Italija), Nam June Paikas (Nam June Paik; JAV), Ilja Kabakovas (Rusija).

M.Pistoletas. Sudaužytas veidrodis. 1978 m. 

 

 

Instaliacijos ypatumai pritaikomi minimalizmo dailėje, bet apskritai ji aprėpia ištisas sritis, nuo objektų dailės iki meninės akcijos.

 

 

 

 

 

 

Nam Jun Paikas. Instaliacija

 

M.Pistoletas. Šiandien mažiau" (Mažiau objektų)
1965-66
 m

Sol le Vitas. Atvirų modulių kubas. 1966 m.

 

Į puslapio pradžią

atgal