MINIMALIZMAS, minimalusis menas (angl. Minimal Art < lot. minimus – mažiausias), ABC menas, pirminių struktūrų menas, serijinis menas, šaltasis menas, vėlyvojo modernizmo kryptis. Kraštutinė formalių modernizmo ieškojimų apraiška.


T.Smitas
Ta, kuri turėjo paklusti. 1975 m.

Tony Smith

Minimalizmo dailininkai priešinosi abstrakčiojo ekspresionizmo principams, siekė grynos meninės formos, eliminuotos iš bet kokio konteksto (idėjinio ar emocinio turinio, plastinės ekspresijos, individualaus kūrybinio braižo). Kūrinys supaprastintas iki elementaraus daikto: lygiai nudažytos monochrominės drobės, preciziškai pagamintos geometrinio pavidalo skulptūros. Taikyti šiuolaikinės pramonės gaminiai (fluorescenciniai polimeriniai dažai, pleksiglazas, plieniniai, aliumininiai, plastikiniai lakštai, vamzdžiai, rėmai ir kt.). 


F.Stela. Kompozicija. 1967 m.

Minimalizmas apriboja plastinę išraišką iki pat elementarių pirminių struktūrų. Būdinga serijinė kompozicija – vienodas to paties motyvo kartojimas. Minimalistiniai objektai – gigantiški kubai, rentiniai, monolitai – nieko nereiškia, nieko nesimbolizuoja, išskyrus save. Pabrėžiama pati kūrinio egzistencija. Tai nebylūs kūriniai, turintys sukelti žiūrovui nuobodulį. Ryškiausias šios krypties atstovas – Tonis Smitas (Tony Smith). Daugelis jo skulptūrų sudarytos iš draugėn sujungtų kubinių dėžių, kartais paįvairinama, pridedant kitų ketursienių figūrų.


T.Smitas

Kita minimaliojo meno atmaina remiasi ne vienodų objektų išdėliojimu erdvėje, bet pačios erdvės pakeitimu. Kaip ir Smitas, tarptautiniu mastu išgarsėjo vienintelis britas Antonis Karo (Anthony Caro), panašiai naudojęs gatavas sijas, plieno lakštus bei rupiai apdirbto metalo tinklo gabalus kurti laisvai besiskleidžiančioms kompozicijoms. 

A.Karo. Gegužės mėnuo. 1963 m.

Jis suvirindavo pramoninius elementus taip, kad konstrukcijos primindavo 6-ojo dešimtmečio menininkų asambliažus, tačiau Karo skulptūrose jie abstraktūs. 


D.Smitui labiau patiko rodyti savo darbus po atviru dangumi, A.Karo – priešingai, mieliau rinkosi uždarą erdvę. 

JAV menininkai, gilinęsi daugiausiai į trimatę, o ne į dvimatę erdvę, padėjo minimalizmui tapti pagrindiniu ir įtakingiausiu naujojo meno reiškiniu.


D.Smitas. Skritulys. 1963 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

D.Smitas. Cubi XXVII. 1965 m.

Sol Le Vitas. Nesukomplektuotas kubas

 

Minimalizmas susiformavo 20a. 7 dešimtmetyje JAV. 
Žymesni dailininkai: Carl Andre, Sol Le Vitas (Sol Le Witt), Donaldas Džiudas (Donald Judd), Robertas Morisas (Robert Morris), Frankas Stela (Frank Stella). 


D.Džiudas. 
Be pavadinimo. 1970 m.

D.Džiudas. 
Be pavadinimo.1970 m.

Kita minimaliojo meno atmaina remiasi ne vienodų objektų išdėliojimu erdvėje, bet pačios erdvės pakeitimu. Tai – instaliacija.

Į puslapio pradžią

atgal