OBJEKTŲ DAILĖ (orig. vok. Objektkunst) – kitaip aplinkos dailė.

 

 M.Diušanas. Butelių džiovykla  

Tai dailės kryptis, kuri nuo 20 a. pr. deklaruoja esant menu pramoninės gamybos kasdienio vartojimo daiktus arba atliekas (objet trouvė). Tokie daiktai gali būti pateikiami patys savaime (pvz., M.Diušano ready-made), tiek kaip suformuotos aplinkos sudedamoji dalis. 


M.Diušanas. Dviračio ratas. 1913 m.

Prasidėjusi paprastais klijuotais kubistų popieriaus koliažo darbeliais per šimtmetį objektų dailė išsirutuliojo iki plastikos ir instaliacijų.


Ch.Gris. Butelis, laikraštis ir vaisių vaza. 1916 m.

Objektų dailės, išugdžiusios nemaža modernių stilistinių krypčių, tarp jų dadaizmą ir siurrealizmą, tikslas – atskleisti dailės ir buities sampyną ir kelti asociacijas žiūrovui. 


K.Oldenburgas. Saga. 1981 m.

Į puslapio pradžią

atgal

OBJEKTAS (lot. objectus – daiktas, reiškinys), vėlyvojo modernizmo ir postmodernizmo dailės kūrinys, kuriame vengiama individualumo pėdsakų, autoriaus kūrybos požymių. Objekto kūrėjas stengiasi jį paversti autonomišku, preciziškai atliktu, serijinės gamybos dirbinius primenančiu daiktu. 

Dž.Kunsas. Balionas gėlė. 1997 m. 


 

Dažnai daromas iš pramonėje vartojamų medžiagų (plieno, neono, pleksiglazo ir kt.) taikant naujausias gamybos technologijas. Skiriamas nuo multiplio, nes yra vienetinis, unikalus, netiražuojamas.


J.Košutas. Penki žodžiai iš geltono neono vamzdelių.

 


OBJET TROUVÉ (pranc.: rastas daiktas; „atsitiktinis daiktas").

 

Kasdienio gyvenimo atliekos (stiklas, kamščiai, degtukai, medžio nuolaužos, audeklo skiautės ir t. t.), netekusios turėtos paskirties ir vėl panaudojamos dailės kūrinyje.


Armanas. Degtukų dėžutės. 1964 m.

 


Objet trouvé buvo pirmąkart pavartoti Kurto Šviterso (Kurt Schwitters)
 „Merz" dailėje, be to, Marselio Diušano (Marcel Duchamp)  
 ready-made pavidalu, popdailėje ir objektų dailės šiuolaikinėse formose.

K.Švitersas. Merz 163. 1920 m.

Į puslapio pradžią

atgal