Klausimai

1. Kas yra audimas? 

2. Kokiu įrenginiu audžiama?

3. Kokios paskirties audiniai yra vieni seniausių?

4. Iš kokių verpalų buvo audžiami audiniai?

5. Kokia buvo rankšluosčių paskirtis?

6. Kokie būdingi audinių raštai? 

7. Kas suteikdavo verpalams spalvas?

8. Iš kokių verpalų buvo audžiami audiniai kasdieniams drabužiams?

9. Apibūdinkite drabužių audinių raštus.

10. Kokia austinių juostų paskirtis?

11. Kokiais būdais gaminamos juostos?

atgal