Klausimai

1. Kur liaudies mene matome ornamentus?

2. Kaip sudaromi ornamentai? 

3. Kokie būdingiausi liaudies ornamentų simboliai?

4. Ką simbolizuoja segmentinė žvaigždė?

5. Ką simbolizuoja kryžius?

6. Ką simbolizuoja pasaulio medis?

atgal